PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Stillingsutlysning

Frivillighetskoordinator 50 % stilling

Frivillighetskoordinator skal bidra til å utvikle en frivilligsentral og være et kontaktpunkt for enkeltmennesker,

foreninger/lag/organisasjoner og det offentlige, i utvikling av nærmiljøet. Frivillighetskoordinator skal utvikle gode

samarbeidsarenaer mellom det frivillige og det offentlige. Frivillighet er en svært viktig ressurs for Råde Kommune og koordinator skal bidra til å utvikle det frivillige miljøet basert på behovet til innbyggerne. Frivillighetskoordinator har ansvar for drift og utvikling av sentralen i samarbeid med styret, brukere, frivillige lag og foreninger og næringsliv. I dagligdrift inngår å planlegge og gjennomføre aktiviteter, ivareta brukere og frivillige, markedsføre og informere og sende søknader og rapporteringer til styret, eier og bidragsytere.

 

Frivilligsentralen eies av Råde Kommune.

Koordinator skal på sikt, bygge opp en frivilligsentral i samarbeid med et styre, være pådriver i arbeidet med å

etablere nødvendige dokumenter som vedtekter og budsjett. Frivillighetskoordinator er sekretær for styret og skal legge til rette for at frivillighet får en naturlig plass i Råde kommune og blir et koordinerende organ for frivillig virksomhet i kommunen.

 

 

Beskrivelse avdeling

Stillingen er lokalisert i Virksomhet familie og er per nå plassert i bibliotekets lokaler. Virksomhet Familie holder til i Familiehuset ved siden av rådhuset i Råde. Familiehusets visjon er

å bidra til at det er godt å vokse opp og godt å bo i Råde kommune. I Familiehuset tilbyr helsestasjon, ergo/fysioterapi, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste og kultur/fritid, innbyggerne individuelle og helhetlige tjenester, alt etter innbyggernes ønsker og behov. Fagenhetene i Familiehuset er spesialister på hver sine områder, samtidig som de i utstrakt grad samarbeider om gode helhetlige tjenester til innbyggene. Å fokusere på ressursene i den enkelte og dennes nettverk er felles plattform for alle ansatte i Familiehuset.

 

Arbeidsoppgaver

 

 

Vi ønsker at du har

- gode kunnskaper om frivillig arbeid, relevant høyere utdanning og/eller erfaring fra frivillighetsarbeid

- god fremstillingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig, og muntlig på engelsk

- erfaring knyttet til arbeid med mennesker i alle aldre, oppvekst, fritidsaktiviteter, veiledning og flerkulturell

kommunikasjon

 

Du må være selvstendig, kunne organisere, planlegge, improvisere, være kreativ og ha gode samarbeids- og

relasjonsevner

 

Personlig egnethet vektlegges. Råde kommunes verdier er raushet, glede og respekt.

 

Vi tilbyr

Varierte og selvstendige oppgaver. Noe kveldsarbeid må påberegnes

Tiltredelse etter avtale

Lønn etter avtale.

Råde kommune tilbyr gode forsikringsordninger og pensjonsbetingelser. Det vil bli trukket 2 % av lønnen til KLP.

 

Søknad sendes

Vi oppfordrer kandidatene å bruke elektronisk søknadsskjema.

 

Søknadsfrist    21.06.2017                                 Vår ref.              775

 

Kontaktperson

Gunn-Mari Farbu, Virksomhetsleder familie, tlf: 95077174, mobil: 95077174, gunn-mari.farbu@rade.kommune.no