Velkommen til oss

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

Bli frivillig

Vi trenger frivillige! Vi trenger hjelp hele året, så har du lyst til å bidra og prøve deg som frivillig tar du kontakt med frivilligkoordinatoren vår og forteller hva du har lyst til å hjelpe med. Hvor mye tid du vil bruke og hva du ønsker å bidra med bestemmer du selv. Du inngår ingen langsiktig avtale – synes du dette er givende, fortsetter du. Eksempler til aktiviteter: • Besøksvenn • følgesvenn • leksehjelper • vennskapsfamilie for fremmedspråklige • arrangør av temadager • aktiviteter til barn på biblioteket Vil du melde deg som frivillig, eller kanskje du vil vite litt mer? Kontakt oss! Ring gjerne for å avtale en uforpliktende samtale. Vårt kontor er Rådhuset. Hjertelig velkommen skal du være. Med vennlig hilsen Adriana Ulland Frivilligkoordinator Telefonnummer: 47 97 11 76 Epost: Adriana.Ulland@rade.kommune.no

Ønker frivillige

Aktiviteter for barn etter skoletid på biblioteket Vi ønsker frivillige til å kunne ha aktiviteter med barn på biblioteket tirsdager fra kl.13.00 - 15.30. Aktivitetene trenger ikke å være store. Klippe,lime,tegne, vi er åpne for ideer. Det er trygt og godt for barn å ha voksne som de kan dele en hyggelig stund sammen med. Ta kontakt! Adriana Ulland e-post: Adriana.Ulland@radekommune.no Telefon: 47971176 Frivilligkoordinator

Aktivitet

Kontakt Siden alle jobber frivillig kan vi IKKE garantere at alle får den hjelpen de ber om. Men vi garanterer at vi skal gjøre så godt vi kan. Husk at de frivillige er vanlige mennesker som ikke nødvendigvis har en kompetanse på det de skal hjelpe med. Enkelte jobber som utgjør en fare for de frivillige, må vi dessverre si nei til. Besøkstjenesten i Råde menighet Er du en som ønsker besøk, eller kan du tenke deg å bli en besøker? Besøkstjenesten handler først og fremst om å være et medmenneske og gi av sin tid. Besøkene kan for eksempel bestå i gode samtaler, å være en god lytter, en turkamerat, en høytleser. Hjelpe med små praktiske tjenester, være barnevakt eller ha telefonkontakt. Tjenesten er et supplement til det offentlige. Tidsintervallet for besøk er vanligvis 1 til 2 gr. i mnd. og med en varighet på 1 til 2 timer. Forøvrig står bruker og besøker fritt til selv å avtale innhold og varighet av tjenesten, men det er viktig med gjensidige avtaler. Vi anbefaler å gjøre en evaluering etter 1 år. Forutsigbarhet gir trygghet begge veier. Hvem er besøker? Besøkerne er frivillige kvinner og menn i ulike aldre, med ulike kvalifikasjoner. Besøkerne deltar ut i fra sitt eget ståsted i forhold til tro og menighetstilknytning. Besøkerne skal først og fremst være lyttende og til stede for et annet menneske. Hvem kan få besøk? Både enkeltpersoner og familier, i alle aldre, som bor i bygda vår. Besøkstjenesten ledes av en besøksleder i Råde menighet som koordinerer tjenesten og oppdragene. Ved første møte er alltid besøksleder med. Alle besøkere har taushetsplikt. Ta gjerne kontakt! Besøksleder: Grete Heen Husebye besøksleder. Tlf. 997 48 225 mail: grete.heen.husebye@gmail.com Det er også mulig å ringe menighetskontoret i kontortiden , tlf. 69 29 40 30 Tilbudet er gratis.

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Nyheter

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.

2018 © Råde frivilligsentral